Hlavný kuchár


Hlavný choreograf v kuchyni. Dohliada na kvalitu a dostupnosť jedla, estetiku výdajných pultov a na vzhľad spolupracovníkov v kuchyni. Má na starosti celkový chod kuchyne, koordinuje procesy na pracovisku a zaúča nových zamestnancov vo výrobe. Objednáva a preberá tovar, dbá na správne uskladňovanie a dodržiavanie HCCP predpisov a robí inventúry skladov a evidenciu výroby. Podieľa sa na tvorbe jedálneho lístka v spolupráci s „HEAD CHEFom“ firmy.


Osobné predpoklady: kreatívny, systematický, pracovitý, fyzicky zdatný, poriadkumilovný, prirodzená autorita, spoľahlivý, pozitívny, schopný pracovať pod stresom