Šofér – zásobovač

Distribútor jedlého šťastia. Z hlavnej pevnosti rozváža naše výrobky do výdajní, pomáha s údržbou prevádzok a občas zastupuje vedúceho donášky.

Osobné predpoklady: dochviľný, fyzicky zdatný, odolný voči stresu a zodpovedný